Voor wie

Een greep uit onze opdrachtgevers

 • Algemene Rekenkamer
 • Autoriteit Consument & Markt
 • Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Straling
 • Belastingdienst
 • Beroepsopleiding Orde van Advocaten
 • Brunel IT
 • Bureau Jeugdzorg Amsterdam
 • Clingendael
 • COT (Crisis Onderzoeks Team)
 • Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Groningen
 • Douane
 • Erasmus University
 • Faculteit der Geesteswetenschappen, Universiteit van Amsterdam
 • Faculty of Science, University of Amsterdam
 • FIOD
 • Gemeente Leiden
 • Handhaving Gemeente Amsterdam
 • Instituut Defensie Leergangen
 • Juridische Zaken Koninklijke Landmacht
 • Koninklijke Marechaussee
 • Koninklijke Militaire Academie
 • Maatschappelijke Dienst Defensie
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Ministerie van Economische Zaken
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu
 • Nederlandse Ambassade, Londen
 • Nederlandse Defensie Academie
 • Noordelijke Rekenkamer
 • Ombudsman Amsterdam
 • Onderzoeksraad voor Veiligheid
 • Open Universiteit
 • Politieacademie, Apeldoorn
 • Politie Maastricht
 • RUG (Rijks Universiteit Groningen)
 • RIVM
 • Rijkswaterstaat
 • ROI
 • Stadsdeel Zeeburg, Amsterdam
 • Stichting Kritisch Denken
 • Taalcentrum VU
 • Tekst met Effect
 • Tweede Kamerfractie Partij van de Arbeid
 • Universiteit Wageningen
 • VROM
 • Waterschap Delfland
 • Zorginstituut Nederland